Mindmap

Korte omschrijving:

Via mindmapping ga je in je team ideeën formuleren hoe jullie samen nog meer aandacht voor duurzame inzetbaarheid hebben in de komende tijd. Hoeveel tijd en aandacht is er vooor thema’s als werkplezier, vitaliteit en eigenaarschap in dit team? Wat gaat er goed, wat kan beter?

Tijdsduur:

20-30 minuten

Resultaat:

Teamleden worden meer betrokken en gaan meer samenwerken om met relevante thema’s aan de slag te blijven

Benodigdheden:

Aantal vellen papier

Stappen:

  1. Geef ieder teamlid een eigen vel papier en pen
  2. Geef de opdracht om een mindmap te maken. Met in het midden de vraag: hoe kunnen wij als team Thema X  nog meer aandacht geven? (max 5 min)
  3. Maak een 2-tal en bespreek elkaars mindmap. Maak er samen 1 mindmap van (5 min)
  4. Maak van 2 twee-tallen een 4 tal: maak een gezamenlijke mindmap  (5 min)
  5. Maak een gezamenlijke team mindmap op flip-over van de mindmaps van de 4-tallen
  6. Kies een thema en een actie voor de komende periode

Tips:

  • Maak de gekozen actie heel concreet en formuleer dit SMART
  • Laat de gezamenlijke mindmap nog een aantal keren terugkomen en formuleer een nieuwe actie
  • Leer van andere teams: neem goede ideeën over

Hoe werkt mindmappen?