Teamjaargesprek bij het Radboudumc

Teamjaargesprek bij het Radboudumc

Bij jaargesprekken is de associatie vooral een een-op-een gesprek tussen medewerker en leidinggevende. Dat is bij het Radboudumc niet anders. Naast die jaargesprekken ontwikkelden zij ook een aanpak voor een teamjaargesprek. Manager ontwikkeling en mobiliteit Riemke Govaart vertelt hier meer over.  

Om de dialoog tussen medewerker en leidinggevende te stimuleren wordt er in het Radboudumc veel aangeboden. Riemke: “We organiseren dialoogsessies, bieden intervisie aan en we hebben een breed aanbod workshops die gericht zijn op verschillende generaties. Ook als het gaat om soft skills hebben we een groot leer- en ontwikkelaanbod.”

Aanpak
Een aantal jaren geleden werd het teamjaargesprek aan de mogelijkheden toegevoegd vanuit de overtuiging dat excelleren in persoonsgerichte en innovatieve zorg vooral teamwork is. Riemke: “Het is een aanpak die we beschikbaar stellen voor leidinggevenden die – naast de een-op-een gesprekken – ook graag met hun team in gesprek willen gaan. In zo’n team zitten mensen die min of meer dezelfde baan hebben, los van verschil in leeftijd en senioriteit. De aard van de baan is hetzelfde. Daarnaast sta je als team ook samen opgesteld voor iets. Het kan dan heel motiverend zijn om daar ook eens bij stil te staan.”

Perspectieven
De aanpak is gebaseerd op vier perspectieven: ik, wij, het (de taak) en de context. Riemke: “Wat is mijn bijdrage aan het team? (Ik) Hoe is onze samenwerking? (Wij) Wat hebben we bereikt en waar zijn we trots op? (Het) Wat zijn belangrijke ontwikkelingen waar we rekening mee moeten houden het komende jaar? (Context).” Als voorbeeld van de context noemt Riemke de kanteling in organisatiestructuur waar het Radboudumc nu in zit. “We werken toe naar een matrixorganisatie. Dat kan impact hebben op een van mijn teams dat een ondersteunende rol heeft in die verandering. Als je dat tijdens het teamjaargesprek signaleert, kun je het er met elkaar over hebben hoe je daarmee omgaat.”

Experimenteren
Het teamjaargesprek werd een aantal jaren geleden ontwikkeld. Deze behoefte werd getoetst bij verschillende leidinggevenden en daarna is de aanpak al experimenterend ontwikkeld. Via de hr-nieuwsbrief werd de aanpak verspreid. De reacties waren positief. Riemke: “We hebben geen zicht op hoe vaak de aanpak wordt gebruikt. Voor alle leidinggevenden is de aanpak beschikbaar. We bieden ook ondersteuning als de leidinggevende daarom vraagt. Het ligt aan de ervaring en competenties van de leidinggevende of degene zich voldoende comfortabel voelt om het gesprek te faciliteren. We merken in de praktijk wel regelmatig dat een van onze adviseurs wordt gevraagd om het een keer te faciliteren zodat de leidinggevende het de keer daarop zelf kan doen.”

De aanpak voor het teamjaargesprek is door het Radboudumc ter beschikking gesteld en kan worden gedownload: