Pilot Maastricht UMC+: gesprekstechnieken en intervisie

Pilot Maastricht UMC+: gesprekstechnieken en intervisie

Binnen het Maastricht UMC+ is er aandacht voor de dialoog tussen medewerker en leidinggevende. Jip Vaessen werkt hier als teamleider van de eerste harthulp medium care en CCU. Zij is verantwoordelijk voor de operationele aansturing. Ze startte een jaar geleden in deze functie, daarvoor werkte ze als verpleegkundige en praktijkopleider in dit academische ziekenhuis. Jip vertelt over de pilot en de opgedane ervaringen.

“Vorig jaar is er een pop-up georganiseerd om een behoeftepeiling te doen onder medewerkers. Vervolgens werden wij door hr gevraagd, samen met de andere teamleiders van de IC, om deel te nemen aan de pilot. De pilot bestond uit verschillende trainingen om gesprekstechnieken te verbeteren.”

Focus op middelen
“Ik vind zelf dat ik redelijk sterk ben in gesprekken voeren, dat komt door mijn nieuwsgierigheid naar mensen. Wat vertellen ze en wat zit daar dan achter? Ik ben daar ook al veel mee bezig geweest in mijn vorige functies. De pilot bestond uit drie trainingen waarin we met gesprekstechnieken aan de slag zijn gegaan. Daarnaast hebben we gefocust op het gebruik van middelen, om daarmee de dialoog te verbeteren, bijvoorbeeld de Gesprekskaart.”

“De laatste bijeenkomst stond in het teken van intervisie. We maakten gebruik van intervisiekaarten en ik bracht zelf een casus in. De kaarten geven duidelijke handvatten zoals welke vraag moet ik stellen om bewustwording te creëren? Die vorm van intervisie hebben we nu structureel ingepland. De eerste keer begeleidde SoFoKleS dit. De volgende keren doen we het zelf met de handvatten die we nu gekregen hebben.”

Groepsgesprekken en aanspreekcultuur
“Uit de pop-up kwam naar voren dat luisteren naar elkaar beter kan. De pilot heeft daar zeker in geholpen en ik denk ook dat er nog meer uit te halen valt. Zelf zou ik bijvoorbeeld behoefte hebben aan ondersteuning om groepsgesprekken te begeleiden. Dat is toch anders dan het voeren van individuele gesprekken. Hoe zorg je ervoor, als leidinggevende, dat je thema’s rondom duurzame inzetbaarheid als team open met elkaar kunt bespreken?”

Deze pilot was vooral gericht op leidinggevenden. Volgens Jip zou het ook goed zijn om met medewerkers hiermee aan de slag te gaan. Het creëren van een aanspreekcultuur is wel een onderwerp binnen het Maastricht UMC+. Durf je iemand aan te spreken als je het ergens niet mee eens bent? Dat gaat ook over het voeren van een dialoog met elkaar.

Tips
Op de vraag of Jip nog tips heeft voor andere umc’s die de dialoog tussen medewerker en leidinggevende willen stimuleren stelt Jip: “Focus ook op medewerkers, betrek hen bij de tips en bied ook hen intervisies aan. Ik denk dat dat net zo belangrijk is als het aanbod voor leidinggevenden.”

De komende tijd staat nog een aantal intervisiebijeenkomsten gepland. Met de intervisiekaarten in de hand gaat dit groepje leidinggevenden verder met het bespreken van casussen terwijl ze tegelijkertijd werken aan het voeren van de dialoog.