Drie werkende principes voor een goede integratie

Drie werkende principes voor een goede integratie

Hoe kom je tot een goede integratie van de dialoog in je organisatie?

Ervoor zorgen dat er écht goede gesprekken gevoerd worden in de organisatie? En niet eenmalig, maar structureel? Dan is het belangrijk om allereerst stil te staan bij de vertrekpunten van jullie aanpak. Bekijk de volgende werkende principes en ga ermee aan de slag in je eigen organisatie.

Maak een koppeling met de strategie en kernwaarden van de organisatie

De gesprekkencyclus aanpassen, gesprekstrainingen aanbieden aan leidinggevenden, een communicatiecampagne opzetten met tips voor het voeren van goede gesprekken; deze acties komen een heel stuk steviger te staan wanneer de verbinding wordt gelegd met de strategie en kernwaarden van de organisatie. Het zorgt ervoor dat de waarden van de organisatie meer geladen worden omdat ze nadrukkelijk worden toegepast in (voorbereiding en uitvoering van) de gesprekken. Het voelt niet als iets ‘er bij’ maar als iets dat ‘logisch past bij’. Daarnaast kan er handig over en weer gebruik worden gemaakt van de communicatie en het momentum. Zie ook het derde werkende principe.

Tip: lees het interview met Ciska Moll van het UMCG over hoe zij de ‘Samen Beter’ gesprekken hebben opgezet met een mooie koppeling naar de kernwaarden van de organisatie.

Creëer samenhang tussen alle initiatieven

De mogelijkheden vanuit hr worden nogal snel als ‘veel’ ervaren.” Dat is logisch omdat hr vaak ook veel, en op een breed vlak, dingen aanbiedt. Bijvoorbeeld van (budget)coaches tot trainingen om beter te kunnen plannen en van intensieve sterk in je werk trajecten tot aan korte inhoudelijke (online) bijscholingen. Een aansprekende kapstok kan dan helpen om alle opties mee in te delen. Dat kan de strategie van de organisatie zijn, maar ook het huis van Werkvermogen of een andere, zelfbedachte, indeling. Door samenhang te creëren voelen de initiatieven niet aan als los zand, maar staan ze met elkaar in verbinding en dit maakt het makkelijker om erover te communiceren.

Tip: maak een jaarplanning en bekijk wat goede momenten zijn om te communiceren over initiatieven. Probeer ook hier zoveel mogelijk aan te sluiten bij logische momenten en kijk wanneer er momentum is om over ‘het goede gesprek’ te communiceren.

Blijf herhalen

“Tell me and I forget, teach me and I may remember, involve me and I learn”
– Benjamin Franklin

Deze quote wordt binnen het werkveld van communicatie veelvuldig gebruikt. Een boodschap moet gemiddeld drie keer aankomen wil het echt beklijven. Herhalen, herhalen, herhalen is het advies. Het liefst niet drie keer op dezelfde manier. Prikkel verschillende zintuigen en voeg waar mogelijk een echte ervaring toe. Bijvoorbeeld: vertel in teamoverleggen over het nieuwe gespreksformat (luisteren), stuur een week later een korte videoboodschap met een voorbeeld van een goed gesprek (kijken) en hang posters op de wc’s met daarop QR codes naar de Gesprekswijzer die medewerkers in kunnen vullen ter voorbereiding op een goed gesprek met hun leidinggevende (doen).

Lees ook het artikel “Samen Beter in gesprek in het UMCG“.