Aan de slag met de gesprekswijzer

Deze gesprekswijzer gaat je helpen om een beeld te krijgen hoe het met je is op de volgende 3 thema’s:

  • Werkplezier hebben
  • Gezond aan het werk zijn
  • Bijblijven in je vak

Je kunt per vraag steeds kiezen uit 5 antwoordmogelijkheden. Kies snel en intuïtief.

  • volledig mee oneens
  • gedeeltelijk mee oneens
  • neutraal
  • gedeeltelijk mee eens
  • volledig mee eens

De “uitslag” is slechts een eerste indicatie. Het geeft een mogelijke richting voor een gesprek. Ga met het resultaat goede gesprekken voeren met je collega’s en/of leidinggevende. Jullie kunnen elkaar helpen en van elkaar leren.

Starten

Shape 10 minuten

Ik weet hoe ik zelf voor (nog) meer energie en plezier in mijn werk kan zorgen
Volgende
Ik ervaar een gezonde werkdruk en kan me tijdens het werk voldoende concentreren
Volgende
Ik benut de mogelijkheden die de organisatie mij biedt om aan mijn eigen ontwikkeling te werken
Volgende
Ik krijg regelmatig complimenten van anderen over hoe ik mijn werk doe
Volgende
Ik voel me gewaardeerd en gehoord door mijn collega’s
Volgende
In mijn huidige werk kan ik mijn talenten en kwaliteiten goed benutten
Volgende
Ik beweeg voldoende en let op gezonde voeding
Volgende
Mijn kennis en vaardigheden zijn op orde om mijn werk goed te doen
Volgende
Mijn hart ligt bij het werk dat ik nu doe
Volgende
Ik ontwikkel mijzelf om bij te blijven in mijn vak
Volgende
Na mijn werk heb ik genoeg energie om iets te ondernemen
Volgende
Ik ervaar een goede balans tussen werk en privé
Volgende
Ik ben trots op (de behaalde resultaten in) mijn werk
Volgende
Ik zie mijzelf nog langere tijd gezond en gemotiveerd werken
Volgende
In mijn team durf ik te zijn wie ik ben
Volgende

Dit is jouw resultaat:

Hopelijk geeft deze uitslag een aanleiding voor een mooi gesprek met jouw collega’s en/of leidinggevende. Bekijk samen de antwoorden die je hebt gegeven en sta samen ook stil bij wat al goed gaat. Bespreek hoe je elkaar kunt helpen om met plezier en gezond jullie vak te kunnen blijven uitoefenen.

0%

Werkplezier hebben

0%

Gezond aan het werk zijn

0%

Bijblijven in je vak